rechterkant
 
 
Uitzending op Radio 9
Elke week op donderdag
van 16.00 - 17.00 Nils Römer in gesprek met Mark Kristel over het universum.
 
Foto van de dag
 
Actuele dag- en nachtgrens
Actuele dag- en nachtgrens
 
 

Gastlessen

Vanuit sterrenwacht Vesta bieden wij ook gastlessen aan voor het basisonderwijs / Primair Onderwijs (PO) [vanaf groep 5 en 6], Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

 

Gastles Sterrenkunde
Voor het basisonderwijs doorlopen we een uitleg over ons zonnestelsel. We starten op de aarde en ontdekken wat je vanaf de aarde kunt waarnemen, zoals de zon, Maan, planeten en andere objecten het zonnestelsel.

Voor het voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs gaan we verder het heelal in en gaan we ook in op de werking van de Zon, straling, zwaartekracht, elektromagnetische velden en andere achterliggende wetenschap.

 
 

Gastles Ruimtevaart
Hoe kun je de ruimte in, hoe werkt een raket, waarom heb je een ruimtepak nodig en hoe kun je leven en werken in de ruimte. Met aandacht voor de historie van de ruimtevaart, ruimte-stations en de lopende ruimtevaart-programma's.

Voor het voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs gaan we daarbij meer in op de achterliggende wetenschap, zoals het berekenen van de omloopsnelheid, ontsnappingssnelheid, de werking van raketmotoren en het vluchtplan van ruimtevaart missies.

 
 
Informatie

Is er een ander onderwerp in het heelal waar u een gastles over wenst dan is dat bespreekbaar. In onderlinge afstemming bekijken we de mogelijkheden en bepalen we de onderwerpen.

Als u interesse heeft voor het organiseren van gastlessen dan kunt u hierover met ons contact opnemen.